Jätemateriaalien hyötykäyttö

Poltettava materiaali lajitellaan ja murskataan Salossa polttojakeen vastaanotto- ja lajitteluhallissa. Murskaamalla valmistamme polttojakeesta kierrätyspolttoainetta, joka toimitetaan luvanvaraisille kattilalaitoksille.

Kierrätyspuu lajitellaan ja murskataan hakkeeksi, jota voidaan käyttää joko osana kierrätyspolttoainetta tai sellaisenaan puuhakkeena. Puuhakkeen toimitamme luvanvaraisille kattilalaitoksille.

Puhdas puu haketetaan sopivaan palakokoon lajittelulaitoksessamme Salon Meriniityssä ja toimitetaan lämpölaitoksille.

Biojäte toimitetaan Korvenmäen jäteasemalle Saloon.

Rakennusjäte lajitellaan ja seulotaan lajittelulaitoksessamme. Tuotantolinjaston, joka koostuu erilaisista murskaimista, erottelijoista, seuloista ja magneeteista, avulla pystytään erottelemaan erilaiset jätepartikkelit toisistaan ja näin saamaan kaikki hyödynnettävä materiaali talteen. Prosessin ansioista keräämästämme jätteestä yhä pienempi osuus päätyy kaatopaikalle.

Sekalainen jätemateriaali toimitetaan Korvenmäen jäteasemalle Saloon.

Keräyspaperi ja – pahvi toimitetaan asianmukaiselle yhteistyökumppanille, joka toimittaa materiaalin edelleen uusiopaperin raaka-aineeksi.

Tietosuojattu arkistomateriaali murskataan säännösten mukaisesti ja toimitetaan uusiopaperin raaka-aineeksi.

Metallit toimitetaan lajittelun kautta yhteistyökumppanille uusioraaka-aineeksi.

Lasi toimitetaan Korvenmäen jäteasemalle Saloon.

Akut, paristot ja loisteputket toimitetaan Ekokem:lle.

Kirkas muovi erilliskerätään ja toimitetaan yhteistyökumppaneille, jotka toimittavat sen edelleen vientiin.

Sähkö- ja elektroniikkaromu kerätään Ser-pisteeseen, josta ne toimitetaan tuottajayhteisöjen kautta hyötykäyttöön.